VitenskapeligNavn TAKSONVITNAVN

kodeliste

Miljødirektoratet Utkast

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx

Vis VitenskapeligNavn i NVDB Datakatalog