Kontrast

kodeliste

Kartverket Erstattet

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ikkeVurdert Ikke vurdert ikkeVurdert
god Godt utført gjennomgående ledelinje f.eks. tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon, trestammer, kantstein, som følger et logisk mønster (turvei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. (inngang). god
mindreGod Ledelinje følger et logisk mønster, men har noen mangler (delvis utslitt farge, mangel i overflaten, ikke helt tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon noen steder) (turvei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngang). mindreGod
dårlig Ledelinje følger ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (turvei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngang). dårlig
Verdi Navn Beskrivelse
ikkeVurdert ikkeVurdert Ikke vurdert
god god Godt utført gjennomgående ledelinje f.eks. tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon, trestammer, kantstein, som følger et logisk mønster (turvei) resp. godt sterk fargekontrast, f.eks. rød/hvit, svart/gul, blå/oransje osv. (inngang).
mindreGod mindreGod Ledelinje følger et logisk mønster, men har noen mangler (delvis utslitt farge, mangel i overflaten, ikke helt tydelig overgang mellom fast sti og vegetasjon noen steder) (turvei) resp. litt utslitt eller litt utydelig fargekontrast (inngang).
dårlig dårlig Ledelinje følger ikke et logisk mønster, og/eller ha stor mangel i overflaten (turvei) resp. fargekontrast er utslitt eller helt utydelig (inngang).
Name Type Description Code value
ikkeVurdert <undefined>
god <undefined>
mindreGod <undefined>
dårlig <undefined>

Vis Kontrast i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1