Fastsettingskvalitet

kodeliste

Kartverket Ukjent

liste over ulike typer grunnlag for koordinatene på den fastsatte administrative grensa
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Beregnet grenseforløpet er kalkulert ut fra gjeldende geodetiske prinsipper for administrative grenser i sjø og innsjø Merknad: For eksempel midtlinjeprinsippet eller beregning av paralleller. Beregnet
Grensebeskrivelse grenseforløpet er tekstlig skildret Merknad: Kan være detaljert beskrevet med stedsnavn og retningsangivelser, eller være en oppramsing av bygder el. som overføres til en annen kommune. Grensebeskrivelse
Koordinatfestet grensefastsettelsen inneholder liste med koordinater for grenseforløpet Merknad: En koordinatfestet grense kan opprinnelig ha vært beregnet eller oppmålt. Koordinatfestet
Verdi Navn Beskrivelse
Beregnet grenseforløpet er kalkulert ut fra gjeldende geodetiske prinsipper for administrative grenser i sjø og innsjø Merknad: For eksempel midtlinjeprinsippet eller beregning av paralleller.
Grensebeskrivelse grenseforløpet er tekstlig skildret Merknad: Kan være detaljert beskrevet med stedsnavn og retningsangivelser, eller være en oppramsing av bygder el. som overføres til en annen kommune.
Koordinatfestet grensefastsettelsen inneholder liste med koordinater for grenseforløpet Merknad: En koordinatfestet grense kan opprinnelig ha vært beregnet eller oppmålt.
Name Description Code value
Beregnet
Grensebeskrivelse
Koordinatfestet

Vis Fastsettingskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1