EndretEtter2008 ENDRETETTER2008

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

Informasjon om arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Endret etter 2008 Arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5 1
ikke endret Arealtilstand er ikke endret etter 2008 0
Verdi Navn Beskrivelse
1 Endret etter 2008 Arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5
0 ikke endret Arealtilstand er ikke endret etter 2008
Name Type Description Code value
Endret etter 2008 int
ikke endret int

Vis EndretEtter2008 i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
int 1 ..1
int 1 ..1