Dybdeareal DepthArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57
sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
minimumsdybde minste dybde innen et område Dybde (datatype) 1..1
maksimumsdybde største dybde innen et område Dybde (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
DYBDE_MIN Dybde 6 1..1
Dybde 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
minimumsdybde Dybde depthRangeValue1 the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1
maksimumsdybde Dybde depthRangeValue2 the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2

Vis Dybdeareal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Dybde 1 ..1
Dybde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Dybdeareal 0..1 mudretOmrAvgrensning MudretOmrådegrense 0..*
assosiasjon Dybdeareal 0..1 tørrfallavgrensning Tørrfallsgrense 0..*
assosiasjon Havflate 0..* Dybdeareal 0..*
assosiasjon Dybdeareal 2 avgrensning Dybdekurve 0..*
assosiasjon Dybdeareal 0..* AvgrensningLandSjø AvgrensningLandSjø 0..*