AdministrativEnhetNavn ADMENHETNAVN

datatype

Kartverket Ukjent

offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
språk angir hvilket språk navnet hører til. Angis som alpha-3 kode ihht. ISO 639-3 og ISO 639-5 CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NAVN CharacterString 60 1..1
SPRÅK CharacterString 3 0..1
Name Type English Description
navn CharacterString
språk CharacterString

Vis AdministrativEnhetNavn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1