GrensetypeSjø BoundaryTypeSea GRENSETYPESJØ

kodeliste

Kartverket Ukjent

benyttes for å angi type sjøgrense
used to indicate type of sea boundary
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Avtalt avgrensningslinje avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. 6
Verdi Navn Beskrivelse
Avtalt avgrensningslinje avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.
Name Description Code value
International partition line, per agreement International partition line, per agreement

Vis GrensetypeSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1