Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 20
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert 50
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi 55
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert 60
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell 61
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69
Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 82
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99
Verdi Navn Beskrivelse
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan
Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent
Name Type Description Code value
Stereo instrument <undefined> Stereo instrument
Digitised on dig.table from line-map <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitised on dig.table from paper copy <undefined> Digitised on dig.table from paper copy
Generated data (interpolation) <undefined> Generated data (interpolation)
Generated in terrain model <undefined> Generated in terrain model
Calculated <undefined> Calculated
Directly input on screen <undefined> Directly input on screen
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1