Kontinentalsokkel KONTINENTALSOKKEL

objekttype

Kartverket Gyldig

undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Merknad: regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat

Vis Kontinentalsokkel i NVDB Datakatalog