Banenode RailwayNode

objekttype

Bane NOR Gyldig

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i banenettet.

Vis Banenode i NVDB Datakatalog