Artsgruppe BMGRUPPE

kodeliste

Miljødirektoratet Utkast

angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling
Navn Beskrivelse Kodeverdi
alger alger
amfibierOgReptiler amfibierOgReptiler
edderkoppdyr edderkoppdyr
fisk fisk
fugl fugl
insekter insekter
karplanter karplanter
krepsdyr krepsdyr
lav lav
moser moser
pattedyr pattedyr
sopp sopp
øvrigeDyr øvrigeDyr
Verdi Navn Beskrivelse
alger
amfibierOgReptiler
edderkoppdyr
fisk
fugl
insekter
karplanter
krepsdyr
lav
moser
pattedyr
sopp
øvrigeDyr
Name Description Code value
alger
amfibierOgReptiler
edderkoppdyr
fisk
fugl
insekter
karplanter
krepsdyr
lav
moser
pattedyr
sopp
øvrigeDyr

Vis Artsgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1