UtløsningÅrsak UtløsningÅrsak

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

hva som utløste skredet eller som var årsaken til at skredet gikk
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke gitt Ikke gitt Ikke gitt
Naturlig utløst Naturlig utløst Naturlig utlost
Erosjon Erosjon Erosjon
Infiltrasjon av vann Infiltrasjon av vann Infiltrasjon av vann
Høyt poretrykk Høyt poretrykk Hoyt poretrykk
Rotsprenging/rotvelt Rotsprenging/rotvelt Rotsprenging/rotvelt
Frostsprenging Frostsprenging Frostsprenging
Smelting Smelting Smelting
Kalving Kalving Kalving
Kunstig utløst Kunstig utløst Kunstig utlost
Ski eller skuterutløst Ski eller skuterutløst Ski eller skuterutlost
Ski eller skuterfjernutløst Ski eller skuterfjernutløst Ski eller skuterfjernutlost
Kunstig utløst testheng Kunstig utløst testheng Kunstig utlost testheng
Kunstig utløst eksplosiva Kunstig utløst eksplosiva Kunstig utlost eksplosiva
Utfylling Utfylling Utfylling
Graving Graving Graving
Feil på drenering Feil på drenering Feil på drenering
Tett stikkrenne Tett stikkrenne Tett stikkrenne
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke gitt Ikke gitt
Naturlig utløst Naturlig utløst
Erosjon Erosjon
Infiltrasjon av vann Infiltrasjon av vann
Høyt poretrykk Høyt poretrykk
Rotsprenging/rotvelt Rotsprenging/rotvelt
Frostsprenging Frostsprenging
Smelting Smelting
Kalving Kalving
Kunstig utløst Kunstig utløst
Ski eller skuterutløst Ski eller skuterutløst
Ski eller skuterfjernutløst Ski eller skuterfjernutløst
Kunstig utløst testheng Kunstig utløst testheng
Kunstig utløst eksplosiva Kunstig utløst eksplosiva
Utfylling Utfylling
Graving Graving
Feil på drenering Feil på drenering
Tett stikkrenne Tett stikkrenne
Name Description Code value
Ikke gitt
Naturlig utløst
Erosjon
Infiltrasjon av vann
Høyt poretrykk
Rotsprenging/rotvelt
Frostsprenging
Smelting
Kalving
Kunstig utløst
Ski eller skuterutløst
Ski eller skuterfjernutløst
Kunstig utløst testheng
Kunstig utløst eksplosiva
Utfylling
Graving
Feil på drenering
Tett stikkrenne

Vis UtløsningÅrsak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1