FlomArealGrense FloodAreaBoundry

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

grense for flomareal
Boundry delineating a flood area.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis FlomArealGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon flomArealGrense FlomArealGrense 0..* FlomAreal