KantUtsnitt

objekttype

Geovekst Foreslått

avgrensning av et utsnitt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. For FKB benyttes UUID som lokalId. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Identifikasjon 0..1
Name Type English Description
grense Kurve
identifikasjon Identifikasjon

Vis KantUtsnitt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Identifikasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kant KantUtsnitt 0..* ArealressursFlate