Aktivitet AKTIVITET

kodeliste

Artsdatabanken Erstattet

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Død Død Død
Reproduksjon Et samlebegrep om adferd og aktivitet som representerer yngling. Reproduksjon
Stasjonær Artsforekomsten forflytter seg ikke, er permanent til stede. Stasjonær
Forflytning Et samlebegrep om adferd der artsforekomsten flytter seg geografisk. Forflytning
Overvintring Begrepet betyr at artsforekomsten har en geografisk tilstedeværelse vinterstid. Overvintring
Fødesøkende Begrepet er et samlebegrep for adferd der formålet til artsforekomsten er å ernære seg. Fødesøkende
Verdi Navn Beskrivelse
Død Død
Reproduksjon Et samlebegrep om adferd og aktivitet som representerer yngling.
Stasjonær Artsforekomsten forflytter seg ikke, er permanent til stede.
Forflytning Et samlebegrep om adferd der artsforekomsten flytter seg geografisk.
Overvintring Begrepet betyr at artsforekomsten har en geografisk tilstedeværelse vinterstid.
Fødesøkende Begrepet er et samlebegrep for adferd der formålet til artsforekomsten er å ernære seg.
Name Description Code value
dead dead
reproductive reproductive
stationary stationary
moving moving
hibernating hibernating
feeding feeding

Vis Aktivitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1