Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Død;Død;Død;dead;;dead Reproduksjon;Et samlebegrep om adferd og aktivitet som representerer yngling.;Reproduksjon;reproductive;;reproductive Stasjonær;Artsforekomsten forflytter seg ikke, er permanent til stede.;Stasjonær;stationary;;stationary Forflytning;Et samlebegrep om adferd der artsforekomsten flytter seg geografisk.;Forflytning;moving;;moving Overvintring;Begrepet betyr at artsforekomsten har en geografisk tilstedeværelse vinterstid.;Overvintring;hibernating;;hibernating Fødesøkende;Begrepet er et samlebegrep for adferd der formålet til artsforekomsten er å ernære seg.;Fødesøkende;feeding;;feeding