Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Avinor;Avinor er vedtaksmyndighet for stedsnavnet.;Avinor;;; Bispedømmerådet;Bispedømmerådet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.;Bispedømmerådet;;; departement;Departementet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.;Departement;;; Direktoratet_for_naturforvaltning;Direktoratet for naturforvaltning var vedtaksmyndighet for stedsnavnet før lovens endring i 2006.;DirektoratetForNaturforvaltning;;; fylkeskommune;Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.;Fylkeskommune;;; Jernbaneverket;Jernbaneverket var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.;Jernbaneverket;;; Klagenemnda_for_stedsnavnsaker;Klagenemnda for stedsnavnsaker;KlagenemndaForStedsnavnsaker;;; kommune;Kommunen er vedtaksmyndighet for stedsnavnet på stedet.;Kommune;;; Kongen_i_statsråd;Kongen i statsråd har vedtatt stedsnavnet på stedet.;KongenIStatsråd;;; Kystverket;Kystverket var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.;Kystverket;;; Norges_geologiske_undersøkelse;Norges geologiske undersøkelse var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.;NorgesGeologiskeUndersøkelse;;; Polarinstituttet;Polarinstituttet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.;Polarinstituttet;;; Posten_Norge_AS;Posten var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.;Posten;;; privat_eier;Privat eier kan selv bestemme stedsnavnet på stedet.;PrivatEier;;; Reindriftsforvaltningen;Reindriftsforvaltningen var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.;Reindriftsforvaltningen;;; Statens_kartverk;Kartverket er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.;Kartverket;;; Statens_vegvesen;Statens vegvesen var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.;StatensVegvesen;;; Statskog;Statskog var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.;Statskog;;; utenforLovensVirkeområde;Utenfor lovens virkeområde;UtenforLovensVirkeområde;;;