FiskeriOmrbruker OMR_BRUKER

kodeliste

Fiskeridirektoratet Erstattet

Navn Beskrivelse Kodeverdi
1 1
2 2
3 3
Verdi Navn Beskrivelse
1
2
3
Name Description Code value
1
2
3

Vis FiskeriOmrbruker i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1