TørrInnsjø DryLake

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

periodevis tørr innsjø
Periodically dry lake.

Vis TørrInnsjø i NVDB Datakatalog