IUAnavn IUA

kodeliste

Kystverket Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Aust-Agder Aust-Agder
Bergen Bergen
Buskerud, Sande og Svelvik Buskerud, Sande og Svelvik
Haugesund Haugesund
Hedmark Hedmark
Helgeland Helgeland
Indre Oslofjord Indre Oslofjord
Inn-Trøndelag Inn-Trøndelag
Lofoten og Vesterålen Lofoten og Vesterålen
Midt- og Nord-Troms Midt- og Nord-Troms
Midt-Agder Midt-Agder
Midt-Finnmark Midt-Finnmark
Namdal Namdal
Nordfjord Nordfjord
Nordmøre Nordmøre
Ofoten Ofoten
Oppland Oppland
Rana Rana
Romerike Romerike
Romsdal Romsdal
Salten Salten
Sogn og Sunnfjord Sogn og Sunnfjord
Sunnmøre Sunnmøre
Sør-Rogaland Sør-Rogaland
Sør-Troms Sør-Troms
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Telemark Telemark
Vest-Agder Vest-Agder
Vest-Finnmark Vest-Finnmark
Vestfold Vestfold
Øst-Finnmark Øst-Finnmark
Østfold Østfold
Verdi Navn Beskrivelse
Aust-Agder
Bergen
Buskerud, Sande og Svelvik
Haugesund
Hedmark
Helgeland
Indre Oslofjord
Inn-Trøndelag
Lofoten og Vesterålen
Midt- og Nord-Troms
Midt-Agder
Midt-Finnmark
Namdal
Nordfjord
Nordmøre
Ofoten
Oppland
Rana
Romerike
Romsdal
Salten
Sogn og Sunnfjord
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Troms
Sør-Trøndelag
Telemark
Vest-Agder
Vest-Finnmark
Vestfold
Øst-Finnmark
Østfold
Name Description Code value
Aust-Agder
Bergen
Buskerud, Sande og Svelvik
Haugesund
Hedmark
Helgeland
Indre Oslofjord
Inn-Trøndelag
Lofoten og Vesterålen
Midt- og Nord-Troms
Midt-Agder
Midt-Finnmark
Namdal
Nordfjord
Nordmøre
Ofoten
Oppland
Rana
Romerike
Romsdal
Salten
Sogn og Sunnfjord
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Troms
Sør-Trøndelag
Telemark
Vest-Agder
Vest-Finnmark
Vestfold
Øst-Finnmark
Østfold

Vis IUAnavn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1