FerskvannTørrfall FreshwaterForeshore

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet.
Banks of sand or sediments in rivers and brooks which is flooded during high water levels.

Vis FerskvannTørrfall i NVDB Datakatalog