Dekketilstand DEKKETILSTAND

kodeliste

Kartverket Erstattet

Tilstand av dekke mht. krav.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
jevnt For at et dekke klassifiseres som jenvt skal det ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens. jevnt
ujevnt Dersom et dekke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres det som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm. ujevnt
Verdi Navn Beskrivelse
jevnt jevnt For at et dekke klassifiseres som jenvt skal det ikke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens.
ujevnt ujevnt Dersom et dekke har sprekker med >1cm vidde og >2,5cm høydedifferens klassifiseres det som ujevnt. Dette gjelder også gangbaner som er lagt av treplanker dersom treplankene ligger i gåretning og/eller har en plankeavstand > 1cm.
Name Type Description Code value
jevnt <undefined>
ujevnt <undefined>

Vis Dekketilstand i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1