Veitype VEITYPE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis hval slags turvei det handler seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
asfaltertVei Delt bane for fotgjengere, syklister og muligens også bilister. Kategorien brukes også dersom veien har betongoverflate eller andre stein som former en fast og jevn overflate. asfaltertVei
gangSykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei gangSykkelvei
grusvei Grusveier er veier med fast underlag av grus, mest drenert, god bredde og godt utbygd. grusvei
sti I motsetning til en vei, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag. sti
traktorvei Opparbeidede skogsveier som ikke kan brukes av biler, men kun traktorer, land- og skogsbrukskjøretøy og andre ATV kjøretøy. Som regel "Ikke tilgjengelig" for rullestolbrukere og synshemmede. traktorvei
skiløype Preparert traseer for skigåing. skiløype
gangbane Vei som er bestemt for gående. Veien er skilt fra kjørebanen med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Denne kategorien skal også velges for gangbaner som er lagt av treplanker. gangbane
annet annet
Verdi Navn Beskrivelse
asfaltertVei asfaltertVei Delt bane for fotgjengere, syklister og muligens også bilister. Kategorien brukes også dersom veien har betongoverflate eller andre stein som former en fast og jevn overflate.
gangSykkelvei gangSykkelvei Kombinasjon av gang- og sykkelvei
grusvei grusvei Grusveier er veier med fast underlag av grus, mest drenert, god bredde og godt utbygd.
sti sti I motsetning til en vei, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.
traktorvei traktorvei Opparbeidede skogsveier som ikke kan brukes av biler, men kun traktorer, land- og skogsbrukskjøretøy og andre ATV kjøretøy. Som regel "Ikke tilgjengelig" for rullestolbrukere og synshemmede.
skiløype skiløype Preparert traseer for skigåing.
gangbane gangbane Vei som er bestemt for gående. Veien er skilt fra kjørebanen med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Denne kategorien skal også velges for gangbaner som er lagt av treplanker.
annet annet
Name Description Code value
asfaltertVei
gangSykkelvei
grusvei
sti
traktorvei
skiløype
gangbane
annet

Vis Veitype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1