GrenseMellomNasjoner

objekttype

Kartverket Utkast

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse

Vis GrenseMellomNasjoner i NVDB Datakatalog