StemmekretsId ConstituencyID STEMMEKRETSID

datatype

Kartverket Gyldig

unik identifikasjon av en stemmekrets innenfor en kommune i form av en kode eller et navn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste I tilknytning til stemmekrestser brukes den bare ved fylkestingsvalg. Fylkesnummer (kodeliste) 0..1
stemmekretsnavn navn til stemmekrets CharacterString 1..1
stemmekretsnummer løpenummer innenfor stemmekretsens kommune CharacterString 1..1
tellekretsnavn navn på tellekrets innenfor en kommune. En tellekrets består av flere stemmekretser, og benyttes til opptelling av stemmer. CharacterString 0..1
tellekretsnummer entydig nummer innen kommune for tellekretser.En tellekrets kan telle stemmer for flere stemmekretser. CharacterString 0..1
valgdistriktsnummer nummerering av valgdistrikter ved stortingsvalg CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FYLKESNUMMER Fylkesnummer 2 0..1
STEMMEKRETSNAVN CharacterString 255 1..1
STEMMEKRETSNUMMER CharacterString 4 1..1
TELLEKRETSNAVN CharacterString 255 0..1
TELLEKRETSNUMMER CharacterString 4 0..1
VALGDISTRIKTSNUMMER CharacterString 2 0..1
Name Type English Description
fylkesnummer Fylkesnummer
stemmekretsnavn CharacterString
stemmekretsnummer CharacterString
tellekretsnavn CharacterString
tellekretsnummer CharacterString
valgdistriktsnummer CharacterString

Vis StemmekretsId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Fylkesnummer 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1