HavElvSperre SeaRiverDelineation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann) Merknad: Denne er identisk med samme linje nevnt under kapitlet Innsjøer og vassdrag).
a fictitious line which defines the border between sea and river at the same level as coastline (mean high water) Note: This is identical to the same line referred to in the chapter on Lakes and watercourses).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
kystreferanse kystkonturens referansenivå Kystreferanse (kodeliste) 0..1
høyde et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] Real 0..1
AvgrensningLandSjø
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
KYSTREF Kystreferanse 5 0..1
HØYDE Real 8 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
kystreferanse Kystreferanse coastlineReferenceLevel the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related
høyde Real elevation The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT

Vis HavElvSperre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Kystreferanse 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning HavElvSperre 0..* ElvBekk 1
assosiasjon avgrensning HavElvSperre 0..* KanalGrøft 1
assosiasjon avgrensning HavElvSperre 0..* ElvBekk 1
assosiasjon avgrensning HavElvSperre 0..* KanalGrøft 1
arv subtype HavElvSperre supertype AvgrensningLandSjø