Status

kodeliste

Kartverket Ukjent

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Brukes B
Foreldet Identisk med tidligere SITSTAT = 4 historisk F
Vedtatt V
Ikke i kraft IK
Verdi Navn Beskrivelse
Brukes
Foreldet Identisk med tidligere SITSTAT = 4 historisk
Vedtatt
Ikke i kraft
Name Type Description Code value
In use <undefined> In use
Obsolete <undefined> Obsolete
Approved <undefined> Approved
Ikke i kraft

Vis Status i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1