KommuneendringOmadressering

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

inneholder registrering av omadressering for en vegadresse tilhørende en matrikkelenhet som skal ommatrikuleres ifm kommuneendring. Da må vegadressene knyttes til en veg i matrikkelenhetens nye kommune.

Vis KommuneendringOmadressering i NVDB Datakatalog