TilstandVurdering

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Samlet økologisk tilstand for en lokalitet

Vis TilstandVurdering i NVDB Datakatalog