Sikringstype Type SIKRINGSTYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir sikring til havneobjekt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
permanentSikret Havnesikkerhetsområdet som er permanent sikret. permanentSikret
sikretVedAnløp Havnesikkerhetsområde som kun er sikret ved anløp av skip sikretVedAnløp
Verdi Navn Beskrivelse
permanentSikret Havnesikkerhetsområdet som er permanent sikret.
sikretVedAnløp Havnesikkerhetsområde som kun er sikret ved anløp av skip
Name Description Code value
permanentSikret
sikretVedAnløp

Vis Sikringstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1