NorgesØkonomiskeSone NORGESØKONOMISKESONE

objekttype

Kartverket Gyldig

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje

Vis NorgesØkonomiskeSone i NVDB Datakatalog