Medium Medium

kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
the location of the object relative to the earth's surface Examples:Road on bridge, in tunnel, inside building-related facility, etc.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Alltid i vann V
I bygning/bygningsmessig anlegg B
I luft L
På isbre I
På sjøbunnen S
På terrenget/på bakkenivå default T
På vannoverflaten O
Tidvis under vann D
Under isbre J
Under sjøbunnen W
Under terrenget U
Ukjent ukjent X
Verdi Navn Beskrivelse
Alltid i vann
I bygning/bygningsmessig anlegg
I luft
På isbre
På sjøbunnen
På terrenget/på bakkenivå default
På vannoverflaten
Tidvis under vann
Under isbre
Under sjøbunnen
Under terrenget
Ukjent ukjent
Name Type Description Code value
Always in water <undefined> Always in water
In Building/ building-related installation <undefined> In Building/ building-related installation
In air <undefined> In air
On glacier <undefined> On glacier
On the seafloor <undefined> On the seafloor
In the terrain/at ground level <undefined> default In the terrain/at ground level
On the water surface <undefined> On the water surface
Sporadically underwater <undefined> Sporadically underwater
Under glacier <undefined> Under glacier
Under the seafloor <undefined> Under the seafloor
Under the terrain <undefined> Under the terrain
Unknown <undefined> Unknown

Vis Medium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1