ArealressursTreslag AreaResourceTypeOfWood

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær
categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Barskog minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær 31
Lauvskog mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær 32
Blandingsskog mellom 20 - 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær 33
Ikke tresatt arealet har ikke tresetting som holder kravet til skog 39
Ikke relevant opplysning om treslag er ikke relevant 98
Ikke registrert opplysning om treslag er ikke registrert 99
Verdi Navn Beskrivelse
Barskog minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
Lauvskog mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
Blandingsskog mellom 20 - 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær
Ikke tresatt arealet har ikke tresetting som holder kravet til skog
Ikke relevant opplysning om treslag er ikke relevant
Ikke registrert opplysning om treslag er ikke registrert
Name Type Description Code value
Coniferous forest <undefined> at least 50% of the area is covered by conifers Coniferous forest
Deciduous forest <undefined> less than 20% of the forested area is covered by conifers Deciduous forest
Mixied forest <undefined> between 20 and 50% of the forested area is covered by conifers Mixied forest
No growth of trees <undefined> the area does not have sufficient trees to warrant the definition forest No growth of trees
Not relevant <undefined> information concerning type of wood is not relevant Not relevant
Not registered <undefined> information concerning type of wood has not been registered Not registered

Vis ArealressursTreslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1