Status Type STATUS

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angir status til havneobjekt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
iBruk objektet er i bruk iBruk
ikkeIBruk objektet er ikke i bruk ikkeIBruk
skadetTilstandUviss Objektet er skadet eller tilstanden er uviss. skadetTilstandUviss
Verdi Navn Beskrivelse
iBruk objektet er i bruk
ikkeIBruk objektet er ikke i bruk
skadetTilstandUviss Objektet er skadet eller tilstanden er uviss.
Name Description Code value
iBruk
ikkeIBruk
skadetTilstandUviss

Vis Status i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1