Kartregistrering MapRegistration KARTREG

kodeliste

Geovekst Utkast

status for kartregistrering av avgjorte tiltak. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til "2 - Innmålt i kartet"

Vis Kartregistrering i NVDB Datakatalog