Dørtype DØRTYPE

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis hval slags dør det dreier seg om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
slagdørInn Slagdør inn slagdørInn
slagdørUt Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren. slagdørUt
skyvedør Skyvedør skyvedør
karuselldør Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges. karuselldør
Verdi Navn Beskrivelse
slagdørInn slagdørInn Slagdør inn
slagdørUt slagdørUt Dørå skal ikke åpne mot manøverknappen og dermed mot brukeren.
skyvedør skyvedør Skyvedør
karuselldør karuselldør Karuselldør er ikke tilgjengelig for rullestolbruker og synshemmede. Ofte er en sideengang på plass som da må kartlegges.
Name Type Description Code value
slagdørInn <undefined>
slagdørUt <undefined>
skyvedør <undefined>
karuselldør <undefined>

Vis Dørtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1