VTS

datatype

Kystverket Utkast

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
e-mail CharacterString 1..1
phone CharacterString 1..*
vhf CharacterString 1..1
vtsName CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
E-MAIL CharacterString 1..1
PHONE CharacterString 1..*
VHF CharacterString 1..1
VTSNAME CharacterString 1..1
Name Type English Description
e-mail CharacterString
phone CharacterString
vhf CharacterString
vtsName CharacterString

Vis VTS i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..*
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1