ArealressursVegetasjonsdekke AreaResourceVegetationCover ARVEGET

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark
information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Impediment ikke vegetasjonsdekt 51
Skrint usammenhengende skrint til usammenhengende vegetasjonsdekke 52
Lavdekke skrinn mark med lav 53
Skrint til godt skrint til godt vegetasjonsdekke 54
Frodig usammenhengende godt til frodig usammenhengende vegetasjonsdekke 55
Ikke relevant opplysning om vegetasjonsdekke er ikke relevant 98
Ikke registrert opplysning om vegetasjonsdekke er ikke registrert 99
Verdi Navn Beskrivelse
51 Impediment ikke vegetasjonsdekt
52 Skrint usammenhengende skrint til usammenhengende vegetasjonsdekke
53 Lavdekke skrinn mark med lav
54 Skrint til godt skrint til godt vegetasjonsdekke
55 Frodig usammenhengende godt til frodig usammenhengende vegetasjonsdekke
98 Ikke relevant opplysning om vegetasjonsdekke er ikke relevant
99 Ikke registrert opplysning om vegetasjonsdekke er ikke registrert
Name Type Description Code value
Impediment <undefined> No vegetation Impediment
Barren non-continuous <undefined> barren to non-continuous vegetation cover Barren non-continuous
Lichen cover <undefined> barren land with lichen Lichen cover
Barren to good <undefined> barren to good vegetation cover Barren to good
Lush non-continuous <undefined> good to lush non-continuous vegetation cover Lush non-continuous
Not relevant <undefined> information concerning vegetation cover is not relevant Not relevant
Not registered <undefined> information concerning vegetation cover has not been registered Not registered

Vis ArealressursVegetasjonsdekke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1