Punktreferanse PUNKTREFERANSE

datatype

Kartverket Gyldig

identifikasjon av et punkt som gjerne er knyttet til en grenselinje
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grenselinjeidentifikasjon unik identifikasjon av grensa som punktinformasjonen står til Identifikasjon (datatype) 0..*
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
punktnummer nummerering av punkt, gjerne knyttet til sak eller vedtak på en angitt grenselinje CharacterString 0..1
punktnavn navn til punkt, gjerne knyttet til sak eller vedtak på en angitt grenselinje CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GRENSELINJEIDENT Identifikasjon 0..*
PUNKTNUMMER CharacterString 255 0..1
PUNKTNAVN CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
grenselinjeidentifikasjon Identifikasjon
punktnummer CharacterString
punktnavn CharacterString

Vis Punktreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 0 ..*
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Navn Beskrivelse
punktnummer eller punktnavn er påkrevd