Grunnlinjepunkt BaselinePoint

objekttype

Kartverket Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
grunnlinjepunktnavn angivelse av navn på grunnlinjepunktet CharacterString 0..1
grunnlinjepunktnummer angivelse av nummeret på grunnlinjepunktet CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
grunnlinjepunktnavn CharacterString baselinePointname
grunnlinjepunktnummer CharacterString baselinePointnumber

Vis Grunnlinjepunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Grunnlinje 0..* Grunnlinjepunkt 1..*