Arealbruksstatus LandUseStatus

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25)
status of land use within general plan (PBA § 20-4, subsection 1 and § 25)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Nåværende 1
Framtidig Framtidig 2
Videreutvikling av nåværende Videreutvikling av nåværende (benyttes ikke for LNF-områder) 3
Verdi Navn Beskrivelse
Nåværende
Framtidig Framtidig
Videreutvikling av nåværende Videreutvikling av nåværende (benyttes ikke for LNF-områder)
Name Type Description Code value
Current <undefined> Current
Future <undefined> Future (is not used for ANR areas) Future
Further development of current <undefined> Further development of current (is not used for ANR areas) Further development of current

Vis Arealbruksstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1