DamFunksjon DamFunction DAMFUNKSJON

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

angivelse av hvilken funksjon dammen har
specification of how the dam regulates the water
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hoveddam 1
Sperredam 2
Ukjent 3
Verdi Navn Beskrivelse
3 Hoveddam
2 Sperredam
3 Ukjent
Name Type Description Code value
Main dam <undefined> Main dam
Dam blocking the water <undefined> Dam blocking the water
Dam without overflow/passage <undefined> Dam without overflow/passage

Vis DamFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1