GrunnkretsId BasicDistrictId GRUNNKRETSID

datatype

Kartverket Utkast

unik identifikasjon av en grunnkrets i form av en 8-sifret kode eller et navn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grunnkretsnummer består av 8 siffer, hvor de fire første er kommunenummer, de to neste er delområdenummer og de to siste angir grunnkrets Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB, og er den offisielle listen over grunnkretser. CharacterString 1..1
grunnkretsnavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GRUNNKRETSNUMMER CharacterString 8 1..1
GRUNNKRETSNAVN CharacterString 60 0..1
Name Type English Description
grunnkretsnummer CharacterString
grunnkretsnavn CharacterString

Vis GrunnkretsId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1