ReferansesystemKode SYSKODE SYSKODE

kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

angivelse av datum/projeksjon for stedfesting
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet Benytter TRANSSYS for å angi transformasjonsparametre fra lokalt over til et kjent koordinatsystem. 99
ED 50 Geografisk, ingen projeksjon 50
ED 87 Geografisk Ingen projeksjon 87
ETRS89-LAEA Lambert Azimuthal Equal Area, ref INSPIRE Requirement 5 EPSG 3035 73
ETRS89-LCC Lambert Conformal Conic basert på ETRS89, EPSG 3034. ref INSPIRE Req 6. Brukes på pan-Europeiske data i små målestokker, opp til 1:500 000 74
EUREF89 Geografisk Ingen projeksjon. EPSG 4258 (bredde, lengde), EPSG 4937 (bredde, lengde, ellipsoidisk høyde). Ref: INSPIRE Req 1 84
EUREF89 NTM Sone 10 Norsk Transversal Mercator sone 10 (basert på EUREF89) EPSG 5110 210
EUREF89 NTM Sone 11 Norsk Transversal Mercator sone 11 (basert på EUREF89) EPSG 5111 211
EUREF89 NTM Sone 12 Norsk Transversal Mercator sone 12 (basert på EUREF89) EPSG 5112 212
EUREF89 NTM Sone 14 Norsk Transversal Mercator sone 14 (basert på EUREF89) EPSG 5114 214
EUREF89 NTM Sone 15 Norsk Transversal Mercator sone 15 (basert på EUREF89) EPSG 5115 215
EUREF89 NTM Sone 16 Norsk Transversal Mercator sone 16 (basert på EUREF89) EPSG 5116 216
EUREF89 NTM Sone 17 Norsk Transversal Mercator sone 17 (basert på EUREF89) EPSG 5117 217
EUREF89 NTM Sone 18 Norsk Transversal Mercator sone 18 (basert på EUREF89) EPSG 5118 218
EUREF89 NTM Sone 19 Norsk Transversal Mercator sone 19 (basert på EUREF89) EPSG 5119 219
EUREF89 NTM Sone 20 Norsk Transversal Mercator sone 20 (basert på EUREF89) EPSG 5120 220
EUREF89 NTM Sone 21 Norsk Transversal Mercator sone 21 (basert på EUREF89) EPSG 5121 221
EUREF89 NTM Sone 22 Norsk Transversal Mercator sone 22 (basert på EUREF89) EPSG 5122 222
EUREF89 NTM Sone 23 Norsk Transversal Mercator sone 23 (basert på EUREF89) EPSG 5123 223
EUREF89 NTM Sone 24 Norsk Transversal Mercator sone 24 (basert på EUREF89) EPSG 5124 224
EUREF89 NTM Sone 25 Norsk Transversal Mercator sone 25 (basert på EUREF89) EPSG 5125 225
EUREF89 NTM Sone 26 Norsk Transversal Mercator sone 26 (basert på EUREF89) EPSG 5126 226
EUREF89 NTM Sone 27 Norsk Transversal Mercator sone 27 (basert på EUREF89) EPSG 5127 227
EUREF89 NTM Sone 28 Norsk Transversal Mercator sone 28 (basert på EUREF89) EPSG 5128 228
EUREF89 NTM Sone 29 Norsk Transversal Mercator sone 29 (basert på EUREF89) EPSG 5129 229
EUREF89 NTM Sone 30 Norsk Transversal Mercator sone 30 (basert på EUREF89) EPSG 5130 230
EUREF89 NTM Sone 5 Norsk Transversal Mercator sone 5 (basert på EUREF89) EPSG 5105 205
EUREF89 NTM Sone 6 Norsk Transversal Mercator sone 6 (basert på EUREF89) EPSG 5106 206
EUREF89 NTM Sone 7 Norsk Transversal Mercator sone 7 (basert på EUREF89) EPSG 5107 207
EUREF89 NTM Sone 8 Norsk Transversal Mercator sone 8 (basert på EUREF89) EPSG 5108 208
EUREF89 NTM Sone 9 Norsk Transversal Mercator sone 9 (basert på EUREF89) EPSG 5109 209
EUREF89 UTM Sone 29 2d UTM sone 29,2d basert på EUREF89, 2d, EPSG 25829. Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM29) 19
EUREF89 UTM Sone 30 2d UTM sone 30,2d basert på EUREF89, 2d, EPSG 25830. Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM30) 20
EYREF89 NTM Sone 13 Norsk Transversal Mercator sone 13 (basert på EUREF89) EPSG 5113 213
ITRS International Terrestrial Reference System (ITRS), ref INSPIRE Req 2. Anbefales av INSPIRE brukt utenfor ETRS89-området 75
Lokalt nett, Ålesund 110
Lokalt nett, Asker 103
Lokalt nett, Bærum 102
Lokalt nett, Bergen/Askøy 106
Lokalt nett, Bodø 108
Lokalt nett, Drammen 105
Lokalt nett, Kristiansund 109
Lokalt nett, Lillehammer 104
Lokalt nett, Oslo 101
Lokalt nett, Trondheim 107
Lokalt nett, uspesifisert 42
Lokalt nett, uspesifisert 41
NGO-56A basert på NGO1948 Benyttet for Møre 51
NGO-56B basert på NGO1948 Benyttet for Møre 52
NGO-64A basert på NGO1948 Benyttet for Møre 53
NGO-64B basert på NGO1948 Benyttet for Møre 54
NGO-akse I, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse I, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27391 1
NGO-akse II, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse II, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27392 2
NGO-akse III, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse III, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27393 3
NGO-akse IV, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse IV, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27394 4
NGO-akse V, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse V, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27395 5
NGO-akse VI, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse VI, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27396 6
NGO-akse VII, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse VII, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27397 7
NGO-akse VIII, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse VIII, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27398 8
NGO1948 , datum NGO1948, Geografisk Ingen projeksjon EPSG 4817 9
UTM sone 31 basert på ED50 EPSG 23031 31
UTM sone 31,basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM31) EPSG 25831 21
UTM sone 32 basert på ED50 EPSG 23032 32
UTM sone 32 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM32) EPSG 25832 22
UTM sone 33 basert på ED50 EPSG 23033 33
UTM sone 33 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM33)) EPSG 25833 23
UTM sone 34 basert på ED50 EPSG 23034 34
UTM sone 34 basert på EUREF89 Brukes vanligvis ikke i Norge fra 1998. ) EPSG 25834. Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM34) 24
UTM sone 35 basert på ED50 EPSG 23035 35
UTM sone 35 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM35)) EPSG 25835 25
UTM sone 36 basert på ED50 EPSG 23036 36
UTM sone 36 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM36)) EPSG 25836 26
WGS72 Geografisk, ingen projeksjon 72
WGS84 Geografisk 2d WGS84 Geografisk 2d, ingen projeksjon, EPSG 4326 184
WGS84 UTM 29 2d UTM Sone 29 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32629 59
WGS84 UTM 30 2d UTM Sone 30 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32630 60
WGS84 UTM 31 2d UTM Sone 31 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32631 61
WGS84 UTM 32 2d UTM Sone 32 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32632 62
WGS84 UTM 33 2d UTM Sone 33 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32633 63
WGS84 UTM 34 2d UTM Sone 34 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32634 64
WGS84 UTM 35 2d UTM Sone 35 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32635 65
WGS84 UTM 36 2d UTM Sone 36 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32636 66
Verdi Navn Beskrivelse
Annet Benytter TRANSSYS for å angi transformasjonsparametre fra lokalt over til et kjent koordinatsystem.
ED 50 Geografisk, ingen projeksjon
ED 87 Geografisk Ingen projeksjon
ETRS89-LAEA Lambert Azimuthal Equal Area, ref INSPIRE Requirement 5 EPSG 3035
ETRS89-LCC Lambert Conformal Conic basert på ETRS89, EPSG 3034. ref INSPIRE Req 6. Brukes på pan-Europeiske data i små målestokker, opp til 1:500 000
EUREF89 Geografisk Ingen projeksjon. EPSG 4258 (bredde, lengde), EPSG 4937 (bredde, lengde, ellipsoidisk høyde). Ref: INSPIRE Req 1
EUREF89 NTM Sone 10 Norsk Transversal Mercator sone 10 (basert på EUREF89) EPSG 5110
EUREF89 NTM Sone 11 Norsk Transversal Mercator sone 11 (basert på EUREF89) EPSG 5111
EUREF89 NTM Sone 12 Norsk Transversal Mercator sone 12 (basert på EUREF89) EPSG 5112
EUREF89 NTM Sone 14 Norsk Transversal Mercator sone 14 (basert på EUREF89) EPSG 5114
EUREF89 NTM Sone 15 Norsk Transversal Mercator sone 15 (basert på EUREF89) EPSG 5115
EUREF89 NTM Sone 16 Norsk Transversal Mercator sone 16 (basert på EUREF89) EPSG 5116
EUREF89 NTM Sone 17 Norsk Transversal Mercator sone 17 (basert på EUREF89) EPSG 5117
EUREF89 NTM Sone 18 Norsk Transversal Mercator sone 18 (basert på EUREF89) EPSG 5118
EUREF89 NTM Sone 19 Norsk Transversal Mercator sone 19 (basert på EUREF89) EPSG 5119
EUREF89 NTM Sone 20 Norsk Transversal Mercator sone 20 (basert på EUREF89) EPSG 5120
EUREF89 NTM Sone 21 Norsk Transversal Mercator sone 21 (basert på EUREF89) EPSG 5121
EUREF89 NTM Sone 22 Norsk Transversal Mercator sone 22 (basert på EUREF89) EPSG 5122
EUREF89 NTM Sone 23 Norsk Transversal Mercator sone 23 (basert på EUREF89) EPSG 5123
EUREF89 NTM Sone 24 Norsk Transversal Mercator sone 24 (basert på EUREF89) EPSG 5124
EUREF89 NTM Sone 25 Norsk Transversal Mercator sone 25 (basert på EUREF89) EPSG 5125
EUREF89 NTM Sone 26 Norsk Transversal Mercator sone 26 (basert på EUREF89) EPSG 5126
EUREF89 NTM Sone 27 Norsk Transversal Mercator sone 27 (basert på EUREF89) EPSG 5127
EUREF89 NTM Sone 28 Norsk Transversal Mercator sone 28 (basert på EUREF89) EPSG 5128
EUREF89 NTM Sone 29 Norsk Transversal Mercator sone 29 (basert på EUREF89) EPSG 5129
EUREF89 NTM Sone 30 Norsk Transversal Mercator sone 30 (basert på EUREF89) EPSG 5130
EUREF89 NTM Sone 5 Norsk Transversal Mercator sone 5 (basert på EUREF89) EPSG 5105
EUREF89 NTM Sone 6 Norsk Transversal Mercator sone 6 (basert på EUREF89) EPSG 5106
EUREF89 NTM Sone 7 Norsk Transversal Mercator sone 7 (basert på EUREF89) EPSG 5107
EUREF89 NTM Sone 8 Norsk Transversal Mercator sone 8 (basert på EUREF89) EPSG 5108
EUREF89 NTM Sone 9 Norsk Transversal Mercator sone 9 (basert på EUREF89) EPSG 5109
EUREF89 UTM Sone 29 2d UTM sone 29,2d basert på EUREF89, 2d, EPSG 25829. Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM29)
EUREF89 UTM Sone 30 2d UTM sone 30,2d basert på EUREF89, 2d, EPSG 25830. Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM30)
EYREF89 NTM Sone 13 Norsk Transversal Mercator sone 13 (basert på EUREF89) EPSG 5113
ITRS International Terrestrial Reference System (ITRS), ref INSPIRE Req 2. Anbefales av INSPIRE brukt utenfor ETRS89-området
Lokalt nett, Ålesund
Lokalt nett, Asker
Lokalt nett, Bærum
Lokalt nett, Bergen/Askøy
Lokalt nett, Bodø
Lokalt nett, Drammen
Lokalt nett, Kristiansund
Lokalt nett, Lillehammer
Lokalt nett, Oslo
Lokalt nett, Trondheim
Lokalt nett, uspesifisert
Lokalt nett, uspesifisert
NGO-56A basert på NGO1948 Benyttet for Møre
NGO-56B basert på NGO1948 Benyttet for Møre
NGO-64A basert på NGO1948 Benyttet for Møre
NGO-64B basert på NGO1948 Benyttet for Møre
NGO-akse I, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse I, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27391
NGO-akse II, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse II, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27392
NGO-akse III, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse III, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27393
NGO-akse IV, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse IV, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27394
NGO-akse V, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse V, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27395
NGO-akse VI, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse VI, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27396
NGO-akse VII, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse VII, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27397
NGO-akse VIII, NGO1948, Gauss-Krüger NGO-akse VIII, datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger EPSG 27398
NGO1948 , datum NGO1948, Geografisk Ingen projeksjon EPSG 4817
UTM sone 31 basert på ED50 EPSG 23031
UTM sone 31,basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM31) EPSG 25831
UTM sone 32 basert på ED50 EPSG 23032
UTM sone 32 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM32) EPSG 25832
UTM sone 33 basert på ED50 EPSG 23033
UTM sone 33 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM33)) EPSG 25833
UTM sone 34 basert på ED50 EPSG 23034
UTM sone 34 basert på EUREF89 Brukes vanligvis ikke i Norge fra 1998. ) EPSG 25834. Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM34)
UTM sone 35 basert på ED50 EPSG 23035
UTM sone 35 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM35)) EPSG 25835
UTM sone 36 basert på ED50 EPSG 23036
UTM sone 36 basert på EUREF89 Ref INSPIRE Req 7 (ETRS89-TM36)) EPSG 25836
WGS72 Geografisk, ingen projeksjon
WGS84 Geografisk 2d WGS84 Geografisk 2d, ingen projeksjon, EPSG 4326
WGS84 UTM 29 2d UTM Sone 29 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32629
WGS84 UTM 30 2d UTM Sone 30 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32630
WGS84 UTM 31 2d UTM Sone 31 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32631
WGS84 UTM 32 2d UTM Sone 32 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32632
WGS84 UTM 33 2d UTM Sone 33 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32633
WGS84 UTM 34 2d UTM Sone 34 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32634
WGS84 UTM 35 2d UTM Sone 35 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32635
WGS84 UTM 36 2d UTM Sone 36 basert på WGS84,2d (horisontal), EPSG 32636
Name Type Description Code value
Annet <undefined> Annet
ED 50 Geografisk, ingen projeksjon <undefined> ED 50 Geografisk, ingen projeksjon
ED 87 Geografisk <undefined> ED 87 Geografisk
ETRS89-LAEA <undefined> ETRS89-LAEA
ETRS89-LCC <undefined> ETRS89-LCC
EUREF89 Geografisk <undefined> EUREF89 Geografisk
EUREF89 NTM Sone 10 <undefined> EUREF89 NTM Sone 10
EUREF89 NTM Sone 11 <undefined> EUREF89 NTM Sone 11
EUREF89 NTM Sone 12 <undefined> EUREF89 NTM Sone 12
EUREF89 NTM Sone 14 <undefined> EUREF89 NTM Sone 14
EUREF89 NTM Sone 15 <undefined> EUREF89 NTM Sone 15
EUREF89 NTM Sone 16 <undefined> EUREF89 NTM Sone 16
EUREF89 NTM Sone 17 <undefined> EUREF89 NTM Sone 17
EUREF89 NTM Sone 18 <undefined> EUREF89 NTM Sone 18
EUREF89 NTM Sone 19 <undefined> EUREF89 NTM Sone 19
EUREF89 NTM Sone 20 <undefined> EUREF89 NTM Sone 20
EUREF89 NTM Sone 21 <undefined> EUREF89 NTM Sone 21
EUREF89 NTM Sone 22 <undefined> EUREF89 NTM Sone 22
EUREF89 NTM Sone 23 <undefined> EUREF89 NTM Sone 23
EUREF89 NTM Sone 24 <undefined> EUREF89 NTM Sone 24
EUREF89 NTM Sone 25 <undefined> EUREF89 NTM Sone 25
EUREF89 NTM Sone 26 <undefined> EUREF89 NTM Sone 26
EUREF89 NTM Sone 27 <undefined> EUREF89 NTM Sone 27
EUREF89 NTM Sone 28 <undefined> EUREF89 NTM Sone 28
EUREF89 NTM Sone 29 <undefined> EUREF89 NTM Sone 29
EUREF89 NTM Sone 30 <undefined> EUREF89 NTM Sone 30
EUREF89 NTM Sone 5 <undefined> EUREF89 NTM Sone 5
EUREF89 NTM Sone 6 <undefined> EUREF89 NTM Sone 6
EUREF89 NTM Sone 7 <undefined> EUREF89 NTM Sone 7
EUREF89 NTM Sone 8 <undefined> EUREF89 NTM Sone 8
EUREF89 NTM Sone 9 <undefined> EUREF89 NTM Sone 9
EUREF89 UTM Sone 29 2d <undefined> EUREF89 UTM Sone 29 2d
EUREF89 UTM Sone 30 2d <undefined> EUREF89 UTM Sone 30 2d
EYREF89 NTM Sone 13 <undefined> EYREF89 NTM Sone 13
ITRS <undefined> ITRS
Lokalt nett, Ålesund <undefined> Lokalt nett, Ålesund
Lokalt nett, Asker <undefined> Lokalt nett, Asker
Lokalt nett, Bærum <undefined> Lokalt nett, Bærum
Lokalt nett, Bergen/Askøy <undefined> Lokalt nett, Bergen/Askøy
Lokalt nett, Bodø <undefined> Lokalt nett, Bodø
Lokalt nett, Drammen <undefined> Lokalt nett, Drammen
Lokalt nett, Kristiansund <undefined> Lokalt nett, Kristiansund
Lokalt nett, Lillehammer <undefined> Lokalt nett, Lillehammer
Lokalt nett, Oslo <undefined> Lokalt nett, Oslo
Lokalt nett, Trondheim <undefined> Lokalt nett, Trondheim
Lokalt nett, uspesifisert <undefined> Lokalt nett, uspesifisert
Lokalt nett, uspesifisert <undefined> Lokalt nett, uspesifisert
NGO-56A basert på NGO1948 <undefined> NGO-56A basert på NGO1948
NGO-56B basert på NGO1948 <undefined> NGO-56B basert på NGO1948
NGO-64A basert på NGO1948 <undefined> NGO-64A basert på NGO1948
NGO-64B basert på NGO1948 <undefined> NGO-64B basert på NGO1948
NGO-akse I, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse I, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO-akse II, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse II, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO-akse III, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse III, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO-akse IV, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse IV, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO-akse V, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse V, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO-akse VI, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse VI, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO-akse VII, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse VII, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO-akse VIII, NGO1948, Gauss-Krüger <undefined> NGO-akse VIII, NGO1948, Gauss-Krüger
NGO1948 , datum NGO1948, Geografisk <undefined> NGO1948 , datum NGO1948, Geografisk
UTM sone 31 basert på ED50 <undefined> UTM sone 31 basert på ED50
UTM sone 31,basert på EUREF89 <undefined> UTM sone 31,basert på EUREF89
UTM sone 32 basert på ED50 <undefined> UTM sone 32 basert på ED50
UTM sone 32 basert på EUREF89 <undefined> UTM sone 32 basert på EUREF89
UTM sone 33 basert på ED50 <undefined> UTM sone 33 basert på ED50
UTM sone 33 basert på EUREF89 <undefined> UTM sone 33 basert på EUREF89
UTM sone 34 basert på ED50 <undefined> UTM sone 34 basert på ED50
UTM sone 34 basert på EUREF89 <undefined> UTM sone 34 basert på EUREF89
UTM sone 35 basert på ED50 <undefined> UTM sone 35 basert på ED50
UTM sone 35 basert på EUREF89 <undefined> UTM sone 35 basert på EUREF89
UTM sone 36 basert på ED50 <undefined> UTM sone 36 basert på ED50
UTM sone 36 basert på EUREF89 <undefined> UTM sone 36 basert på EUREF89
WGS72 Geografisk, ingen projeksjon <undefined> WGS72 Geografisk, ingen projeksjon
WGS84 Geografisk 2d <undefined> WGS84 Geografisk 2d
WGS84 UTM 29 2d <undefined> WGS84 UTM 29 2d
WGS84 UTM 30 2d <undefined> WGS84 UTM 30 2d
WGS84 UTM 31 2d <undefined> WGS84 UTM 31 2d
WGS84 UTM 32 2d <undefined> WGS84 UTM 32 2d
WGS84 UTM 33 2d <undefined> WGS84 UTM 33 2d
WGS84 UTM 34 2d <undefined> WGS84 UTM 34 2d
WGS84 UTM 35 2d <undefined> WGS84 UTM 35 2d
WGS84 UTM 36 2d <undefined> WGS84 UTM 36 2d

Vis ReferansesystemKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1