Kystkontur Coastline

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57
boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
kysttype kategori av kyst Kysttype (kodeliste) 0..1
kystreferanse kystkonturens referansenivå Kystreferanse (kodeliste) 0..1
høyde et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] Real 0..1
AvgrensningLandSjø
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
KYSTTYP Kysttype 2 0..1
KYSTREF Kystreferanse 5 0..1
HØYDE Real 8 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
kysttype Kysttype categoryOfCoastline the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA
kystreferanse Kystreferanse coastalReferenceLevel the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related
høyde Real elevation The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT

Vis Kystkontur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Kysttype 0 ..1
Kystreferanse 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kystkontur supertype AvgrensningLandSjø