DelområdeId DELOMRÅDEID

datatype

Kartverket Utkast

unik identifikasjon av et delområde i form av en 8-sifret kode eller et navn
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
delområdenummer består av 8 siffer, derav de 4 første kommunenummer og de 4 siste delområdenummer hvor de 2 siste er 00 Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. CharacterString 1..1
delområdenavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DELOMRÅDENUMMER CharacterString 8 1..1
DELOMRÅDENAVN CharacterString 60 0..1
Name Type English Description
delområdenummer CharacterString
delområdenavn CharacterString

Vis DelområdeId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1