Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk uspesifisert;Uspesifisert;uspesifisert;;; ar40Ar39;Argon/argon-metoden;ar40Ar39;;; kAr;Kalium/argon-metoden;kAr;;; osRe;Osmium/renium-metoden;osRe;;; pbPb;Bly/bly-metoden;pbPb;;; rbSr;Rubidium/strontium-metoden;rbSr;;; smNd;Samarium/neodynum-metoden;smNd;;; uPb;Uran/bly-metoden;uPb;;; uTh;Uran/thorium-metoden;uTh;;; 14C;14C-datering (radiocarbon-datering);14C;;; cs137;Cesium137-metoden;cs137;;; pb210;Bly210-metoden;pb210;;; fissionTrac;Datering ved at radioaktive mineraler nedbrytes og lager fisjonsspor i omliggende mineral/stoff;fissionTrac;;; fossil;Ledefossil;fossil;;; biostratigrafi;Datering ved hjelp av fossiler;biostratigrafi;;; paleomag;Paleomagnetisme;paleomag;;; termoluminescens;Datering basert på måling av feil i krystallenes gitterstruktur;termoluminescens;;; oSL;Optical stimulated luminisence;oSL;;; tephrakronologi;Tephrakronologi;tephrakronologi;;;