GravfeltFastmerkeType GRAVFELTFASTMERKETYPE

enumeration

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

materialet på det aktuelle fastmerket
Navn Beskrivelse Kodeverdi
stålmerke Normalt galvanisert rør med plate stålmerke
aluminiumsmerke kvalitetsmerke av aluminium med plate aluminiumsmerke
betongmerke betongsøyle med istøpt rør betongmerke
annetMerke merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over annetMerke
Verdi Navn Beskrivelse
stålmerke Normalt galvanisert rør med plate
aluminiumsmerke kvalitetsmerke av aluminium med plate
betongmerke betongsøyle med istøpt rør
annetMerke merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over
Name Type English Description
stålmerke
aluminiumsmerke
betongmerke
annetMerke

Vis GravfeltFastmerkeType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1