KulturminneKategori CulturalHeritageSiteCategory KM_KATEGORI

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer.
main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Arkeologisk enkeltminne E-ARK
Arkeologisk lokalitet L-ARK
Bygning E-BYG
Bygningslokalitet L-BVF
Historisk hage E-HIH
Kirke E-KRK
Kirkested L-KRK
Kulturminne under vann - lokalitet L-MAR
Kulturminne under vann - enkeltminne E-MAR
Teknisk/Industrelt enkeltminne E-TEK
Teknisk/Industriell lokalitet L-TEK
Annet kulturminne E-AKM
Annen kulturminnelokalitet L-AKM
Verdi Navn Beskrivelse
E-ARK Arkeologisk enkeltminne
L-ARK Arkeologisk lokalitet
E-BYG Bygning
L-BVF Bygningslokalitet
E-HIH Historisk hage
E-KRK Kirke
L-KRK Kirkested
L-MAR Kulturminne under vann - lokalitet
E-MAR Kulturminne under vann - enkeltminne
E-TEK Teknisk/Industrelt enkeltminne
L-TEK Teknisk/Industriell lokalitet
E-AKM Annet kulturminne
L-AKM Annen kulturminnelokalitet
Name Type Description Code value
Individual archaeological cultural heritage site <undefined> Individual archaeological cultural heritage site
Archaeological site <undefined> Archaeological site
Building <undefined> Building
Building location <undefined> Building location
Historical garden <undefined> Historical garden
Church <undefined> Church
Church site <undefined> Church site
Underwater cultural heritage site - location <undefined> Underwater cultural heritage site - location
Underwater cultural heritage site - individual site <undefined> Underwater cultural heritage site - individual site
Teknisk/Industrelt enkeltminne <undefined>
Technical/industrial locality <undefined> Technical/industrial locality
Other cultural heritage site <undefined> Other cultural heritage site
Other cultural heritage locality <undefined> Other cultural heritage locality

Vis KulturminneKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1