Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Statens vegvesen;Statens vegvesen;10457;;; Nye Veier;Nye Veier;18782;;; Fylkeskommune;Fylkeskommune;19931;;; OPS;OPS;18911;;; Kommune;Kommune;10535;;; Privat;Privat;10613;;; Uavklart;Uavklart;17715;;;